U bent hier: Home / Aankondigingen / In Memoriam Urbain Claeys

In Memoriam Urbain Claeys

Urbain Claeys heeft veel betekend voor de master in het toerisme van het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen en van de Faculteit Wetenschappen. Vooreerst stond hij mee aan de wieg van de opleiding doordat hij, als Administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen, in 2002 en 2003 mee aan de onderhandelingstafel zat waar de contouren van de nieuwe opleiding werden vastgelegd. Niet alleen vanuit zijn functie maar ook door zijn intrinsieke zachtaardige beslistheid, werd zijn mening alom gerespecteerd. Toen de master in het toerisme van start ging in 2004 trad hij op als hij docent van het opleidingsonderdeel toerisme en beleid, een materie die hem niet alleen op het lijf geschreven was maar waarvoor hij, als geen ander, gezaghebbende gastsprekers kon motiveren. Hij was ook een geliefde professor voor begeleiding van studenten bij masterproeven.

Bron: www.toerismevlaanderen.be

De allereerste Prijs Toerisme Vlaanderen, op 3 februari 2006 uitgereikt door de toenmalige Minister bevoegd voor toerisme, Dhr. Bourgeois, ging trouwens naar een thesis die door hem begeleid werd, namelijk 'Analyse van de vraag naar een opleidings- en informatiecentrum voor nautische gidsen in Vlaanderen' (Inge Stevens). Nadat hij zijn onderwijsopdracht aan de jongere generatie had overgelaten, trad hij toch nog meermaals als gastspreker op.

Zijn Urbain Claeysfonds, in 2006 opgericht door 3 initiatiefnemers uit de opstartjaren van de master in het toerisme, staat nog steeds ten dienste van de master. Urbain Claeys was diegene die heel wat verantwoordelijken uit het toeristische bedrijfsleven en beleid heeft kunnen overtuigen van het belang van een academische opleiding in toerisme en meer bepaald van een bijdrage tot een fonds dat de internationalisatie van dit onderwijs en het contact met het werkveld, ondersteunt. Sinds 2007 bestaat er bijgevolg een programma ‘Tourism Environment’ met debatten en korte colloquia dat via dit fonds vorm gegeven werd. Ontdek Urbains passie voor toerisme.

 

Met dank aan Urbain Claeys
De Master in het Toerisme, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, Faculteit Wetenschappen
Consortium KU Leuven, UHasselt, UGent, VUB, Thomas More, Kat. Hogeschool Vives, Erasmushogeschool Brussel, Hogeschool West-Vlaanderen, PXL Hogeschool, Artesis - Plantijn Hogeschool Antwerpen