U bent hier: Home / Fellows / Fellows voorgedragen door de richting en het Departement Chemie

Fellows voorgedragen door de richting en het Departement Chemie

 • Pol Bamelis, ganse carrière bij Bayer
 • Marc Behets, Departementshoofd Sampling and Laboratory bij Umicore
 • Raf Bouckaert, HSEQ Manager bij Bayer Antwerpen NV
 • Paul Collart, Plant Manager bij Bayer Antwerpen NV

 • Betty Coussens, Senior Scientist Molecular Modeling bij DSM
 • Johan Decoene, leerkracht aan het College Klein Seminarie Roeselare
 • Geert Deroover, Chemstream bvba
 • Frans Fierens, wetenschappelijk medewerker bij de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) van de Vlaamse Milieumaatschappij
 • Edith Hermans, Group IP-director Tessenderlo Chemie
 • Lieven Meerpoel, Senior Research Fellow, Head of Medicinal Chemistry, Oncology bij Janssen Research & Development, een divisie van Janssen Pharmaceutica NV
 • Geert Olbrechts, Senior Manager bij Umicore
 • Greet Raspoet, decaan aan de Hogeschool-Universiteit Brussel
 • Leo Scheers, Vice President HR bij BASF Antwerpen N.V.
 • Ken Somers, Master Expert (partner equivalent) bij McKinsey & Company
 • Koen Van Aken, zaakvoerder bij EcoSynth

 

Pol Bamelis, ganse carrière bij Bayer

Licentiaat in de chemie (1961)
Doctoraat in de chemie (1963)

Pol_Bamelis.jpg Ik heb mijn hele carrière voor Bayer gewerkt. Ik ben begonnen in het WHL (Laboratorium) in Leverkusen en werd vervolgens Plant Manager in Antwerpen. De laatste 20 jaar van mijn carrière bracht ik door bij Bayer in Leverkusen, waar ik ook 10 jaar lid was van de Vorstand, het hoogste executief comité. Ik was er wereldwijd verantwoordelijk voor Research en Development.

Na mijn pensioen in 2002, ben ik aan een tweede jeugd begonnen met verscheidene bestuursmandaten in binnen- en buitenland: Agfa, Bekaert, Rectibel, Innogenetics, Artogenics, CropDesign, Devgen, Medigene, Polytechnos, Hemacon en van een geheel andere aard: de Raad van Bestuur van de KU Leuven.

In 2013 heb ik alle bestuursmandaten opgegeven en heb het voorzittersschap aanvaard van het Kunsthuis, de naam voor de fusie van de vlaamse opera en het koninklijk ballet van Vlaanderen.

Ik wou bij Bayer aan de slag omdat men daar als doctor in de scheikunde een productiejob kon krijgen. Sinds dat moment heb ik hard gewerkt, veel geluk gehad, nooit een promotie gepland maar blij geweest als ze kwam.

Een job als manager in de industrie is het mooiste wat men zich voorstellen kan.

Marc Behets, Departementshoofd Sampling and Laboratory bij Umicore

Doctor in de wetenschappen – chemie (1985)
Middle Management opleiding, Vlerick School (1995)

Marc_Behets.jpg Ik ben in 1986 bij Umicore begonnen als manager van het analytische laboratorium, en sedert 1999 ben ik departementshoofd van het Analytical Laboratory and Sampling Umicore Precious Metals Refining (UPMR). Ik maak ook deel uit van het Management Team Umicore Precious Metals Refining en van het directiecomité Bedrijvencentrum Wolkammerij Antwerpen.

Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten van een departement waarin 220 personen zijn tewerkgesteld. Daarnaast heb ik de technische verantwoordelijkheid en supervisie van de sampling- en labactiviteiten van UPMR in Duitsland, Brazilië en de US.
Als lid van het directiecomité van UPMR leg ik mee de strategie vast en bepaal ik het beleid van de business unit.

Bij het begin van mijn loopbaan heb ik gekozen voor een job die nauw aanleunde bij mijn opleiding. Ondertussen gaat mijn job veel verder, maar het werken met mensen, gecombineerd met techniek, spreekt me sterk aan. Een wetenschappelijke background is een must in mijn huidige functie. Managementskills maak je jezelf eigen (via training) tijdens je professionele carrière.
 

Raf Bouckaert, HSEQ Manager bij Bayer Antwerpen NV

Licentiaat in de scheikunde (1969)
Aggregaat in de scheikunde (1969)
Doctor in de wetenschappen - scheikunde (1973)

Raf_Bouckaert.jpg Mijn hele carrière speelde zich af bij Bayer. Ik was er achtereenvolgens hoofd van het centraal analytisch laboratorium, hoofd milieu- en kwaliteitsbeheer, kwaliteitscoördinator, milieucoördinator, afdelingsleider van de Afdeling Administratie en Services (incl. HSEQ, laboratoria en onderzoek van procesoptimalisaties) en HSEQ (Health Safety, Environment and Quality) Manager Bayer Materialscience EMEA (Europe, Middle East, Africa).

Ik leidde de Afdeling Administratie en Services van Bayer Antwerpen (incl. HSEQ), dat betekent de opvolging en omzetting van de beleidslijnen van Bayer Materialscience en wetgeving met betrekking tot HSEQ-aspecten. Dit werd overigens zowel voor België als ook in andere EMEA-landen gecoördineerd.

Sedert het bereiken van mijn pensioenleeftijd ben ik als zelfstandige HSEQ expert actief voor het bedrijfsleven en de overheid.
Ik ben voorzitter van de Stuurgroep Leefmilieu bij VOKA, en onder andere  lid van de Commissie Productveiligheid/Productstewardship bij essenscia en van de werkgroep Milieuoverleg bij de Haven van Antwerpen. Deze en eerdere functies voldoen aan mijn interesse in chemie en in HSEQ in het bijzonder met uitdrukkelijke aandacht voor duurzame ontwikkeling. De analytische en onderzoeksaspecten met betrekking tot chemie, milieu en chemische processen blijven mij dagelijks uitdagen.

Mijn opleiding was bijzonder nuttig zowel voor de chemische basis als voor het zelfstandig leren omgaan met projecten en milieu-issues en het managen ervan; dat laatste is iets wat ik vooral tijdens mijn doctoraat heb geleerd.

Paul Collart, Plant Manager bij Bayer Antwerpen NV

Licentiaat / master in de scheikunde (1982)
Doctoraat in de scheikunde (1986)

Mijn hele loopbaan heb ik voor Bayer gewerkt, Raf_Bouckaert.jpgin Antwerpen, Zwijndrecht en het hoofdkantoor in Leverkusen. Tijdens dit traject heb ik ook heel wat bijkomende opleidingen gevolgd binnen en buiten het bedrijf in verband met management, leadership, SAP en personeelsbeleid.
 

In mijn huidige functie heb ik de eindverantwoordelijkheid over drie productie-installaties die samen de productieketen voor Aniline vormen. Ik ben verantwoordelijk voor alle aspecten, te beginnen met de productiekwantiteit en -kwaliteit. Ik zie toe op de correcte toepassing van wettelijke vereisten, vergunningen en interne Bayer-regelgeving op vlak van veiligheid, milieu en kwaliteit. Hierbij draag ik eveneens de personeelsverantwoordelijkheid voor de in de productieketen tewerkgestelde medewerkers (aanwerving, ontwikkeling, opleiding, promoties, ontslag) en ben verantwoordelijk voor investeringen en onderhoud voor deze productieketen, en voor de operationele kosten van de eenheid.

Ik ben lid van het Site Leadership team (directiecomité) van Bayer Antwerpen, van de Ondernemingsraad en CPBW. Buiten het bedrijf ben ik ook bestuurslid van I-bus vzw (collectief personeelsvervoer in de Antwerpse haven), en lid van de permanente onderwijscommissie Scheikunde (KU Leuven).

De combinatie van een managementfunctie in een technisch scheikundige omgeving heeft mij persoonlijk altijd sterk geïnteresseerd. De opleiding tot Doctor in de Scheikunde bereidt slechts gedeeltelijk voor op zo’n functie, maar biedt wel een uitstekende springplank naar een technische omgeving en naar management.

Betty Coussens, Senior Scientist Molecular Modelling bij DSM

Licentiaat in de scheikunde (1984)
Doctor in de wetenschappen - chemie (1990)

Betty_Coussens.jpg Ik ben mijn loopbaan gestart als assistent anorganische chemie, en heb een doctoraat gemaakt op het vlak van theoretische anorganische chemie. Sinds ik bij DSM werk, heb ik altijd onderzoek gedaan met als focus molecular modelling. In mijn huidige functie pas ik state-of-the-art molecular modelling (MM) technieken toe voor het oplossen van chemische problemen relevant voor DSM/Sabic. Ik werk ook mee aan projecten in teamverband. Binnen het bedrijf ben ik verantwoordelijk voor het beleid en de marketing van de MM expertise en presenteer geregeld resultaten aan klanten en management, via rapporten en lezingen. Ik begeleid ook stagiairs en geef coaching aan DSM non-experts op het gebied van MM. Scouten en evalueren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van MM behoort ook tot mijn opdracht. Daartoe volg ik de vakliteratuur, bezoek congressen en onderhoud contacten met andere experts in bedrijven en universiteiten. Ik geef ook geregeld lezingen op congressen of gebruikersbijeenkomsten.

Ik beleef voldoening aan het feit dat ik inhoudelijk leuk werk kan doen in samenwerking met andere researchers binnen en buiten DSM, en ik heb een relatief grote vrijheid. 
 

Johan Decoene, leerkracht aan het College Klein Seminarie Roeselare

Licentiaat in de scheikunde (1983)
Aggregatie (1984)

silhouetteman.jpg In september 1983 ben ik beginnen lesgeven in het Vincentius- en Maria-Middelaresinstituut in Roeselare. In de beginjaren waren dit de vakken chemie/fysica en wiskunde, zowel in het ASO/TSO als BSO. Die verscheidenheid aan vakken en studierichtingen waren ideaal om ervaring op te doen in het lesgeven en in het begeleiden van leerlingen. Door reorganisaties binnen de scholengemeenschap ben ik in 2003 beginnen lesgeven in het Klein Seminarie, chemie en fysica in de derde graad ASO. Op 1 september 2006 ben ik in een proefproject gestapt aan de toenmalige KULAK. Dit project richt zich op het begeleiden van de eerstejaarsstudenten aan de Subfaculteit Wetenschappen.

De taak van een leerkracht is heel ruim. Ik beperk mij tot een (onvolledige) opsomming: aanleren van een degelijke vakkennis en specifieke vaardigheden, horend bij de wetenschapsvakken (o.a. tijdens practica, veilig omgaan met stoffen, in team werken);  leerlingen kritisch leren nadenken; leerlingen stimuleren tot zelfstandig werken; de vorderingen die leerlingen maken op de voet volgen en hen bijsturen indien nodig; tijdens deliberaties oordelen of leerlingen voldoen aan de doelstellingen tot het behalen van hun getuigschrift; contacten met ouders.

Mijn taak als studiebegeleider van de eerstejaarstudenten wetenschappen aan de KU Leuven Campus Kortrijk vertrekt vanuit mijn ervaring als leerkracht secundair onderwijs. Met deze ervaring wordt er ondersteuning geboden aan studenten. Via individuele gesprekken helpen we hen vlot de overgang van het secundair onderwijs naar de unief te maken, door het geven van studietips. Studenten met een tekort aan basiskennis kunnen een opfrissessie volgen.
Mijn interesse voor wetenschappen ligt aan de basis van mijn studiekeuze. De stap naar een job in het onderwijs was een logisch gevolg van mijn engagement in de jeugdbeweging.

De opleiding tot licentiaat in de scheikunde bracht mij vooral de nodige vakkennis bij, niet enkel voor chemie maar ook voor biologie, fysica en wiskunde. De vakdidactiek uit de aggregaatsopleiding was ook belangrijk bij mijn eerste stappen in het onderwijs, alhoewel de ervaringen op de werkvloer zeker even leerrijk waren.
 

Geert Deroover, R&D manager bij ChemStream bvba

Licentiaat / master in de scheikunde
PhD in organic chemistry (1994)

Via mijn opleiding en doctoraat heb ik expertise opgebouwd in organische synthese, modellering van moleculen en fysicochemische benaderingen in materiaalwetenschappen. Ik ben 15 jaar als senior scientist actief geweest in de R&D afdelingen van Agfa, waar deze interdisciplinaire aanpak heeft geleid tot een behoorlijke patentportfolio.

In 2010 heb ik samen met Roland Claes en Frank De Voeght ChemStream bvba opgericht. ChemStream wil klanten helpen om specifieke vragen en problemen om te zetten in concrete duurzame chemische en technologische oplossingen. We begeleiden industriële projecten via een geconsolideerde transfer van kennis en technologie, met aandacht voor aspecten als energie-efficiëntie, reductie van afvalstromen en recycleerbaarheid. Ik ben als zaakvoerder vooral begaan met de wetenschappelijke uitdagingen, implementaties en realisaties.

Het fijne aan deze functie is dat zij gedreven is door research, en meer nog dat ze essentieel interdisciplinair is. Mijn opleiding was diepgaand en heeft mij goed ondersteund, maar het interdisciplinair karakter heb ik toch grotendeels op eigen initiatief uitgebouwd.
 

Frans Fierens, wetenschappelijk medewerker bij de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) van de Vlaamse Milieumaatschappij

Licentiaat in de scheikunde (1990)

frans_fierens.jpg In januari 1992 ben ik beginnen werken bij de Vlaamse Milieumaatschappij als contractueel medewerker bij de dienst planning. Na een statutair aanwervingsexamen in 1996 werd ik wetenschappelijk medewerker bij de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (IRCEL). Sinds 2007 ben ik administratief directeur van IRCEL.

Mijn takenpakket is divers. Samen met de collega’s, ook met die van de andere gewesten, rapporteren we over de luchtkwaliteit in België, ook in real-time waarbij de actuele metingen  quasi onmiddellijk via het internet worden verspreid. Dit vraagt ook heel wat ICT-kennis.
Verder wordt met wetenschappelijke instellingen (zoals het  VITO) intensief samengewerkt om luchtkwaliteitsmodellen te ontwikkelen, te optimaliseren en toe te passen. Op basis van deze modelberekeningen kan de luchtkwaliteit op korte termijn worden voorspeld of kan de impact van beleidsmaatregelen (bijvoorbeeld een snelheidsbeperking bij smog) worden berekend. Ook de impact van de verwachte emissiereducties op de luchtkwaliteit in de toekomst (2020 zelfs 2030) wordt zo bepaald. Dikwijls monden deze bevindingen uit in wetenschappelijke artikels in tijdschriften zoals Atmospheric Environment. Eén van de taken waardoor we het best bekend zijn is het verwittigen van de bevolking voor te veel luchtverontreiniging (smogepisodes). Hierbij is het belangrijk dat ingewikkelde problemen eenvoudig en duidelijk worden gecommuniceerd aan die geschreven en audiovisuele media. Ik ben ook Belgische expert in het ‘ambient air quality committee’ van de Europese Commissie.
Mijn taak binnen IRCEL als administratief directeur is de coördinatie van de werkzaamheden van de cel waarbij regelmatig wordt overlegd tussen de verantwoordelijke instanties van de drie gewesten.

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de milieuproblematiek. Ik ben ook niet echt commercieel aangelegd en dus moest ik niet lang nadenken om in te gaan op een aanbod om bij de overheid in de milieusector te gaan werken. Ik heb daar nog geen moment spijt van gehad. De job die ik sinds 1996 bij IRCEL heb is afwisselend, uitdagend en zeer boeiend. Ook het ‘intergewestelijk’ karakter - we werken hier samen met medewerkers van de drie gewesten - is zeer leerrijk en aangenaam. Het idee dat je kan meewerken aan een betere en gezondere leefomgeving is ook geen onbelangrijk aspect.

De opleiding scheikunde (tweede helft van de jaren 80) was heel theoretisch, misschien soms wel wat te theoretisch. Veel van die therorie echter komt, weliswaar onrechtstreeks, nog steeds van pas. Zeker zo belangrijk (in vergelijking met de loutere kennisontwikkeling) is dat er in een universitaire opleiding geleerd wordt om kritisch en analytisch na te denken.
 

Edith Hermans, Group IP director bij Tessenderlo Group/Chemie

Licentiaat / Master in Chemistry (1992)
PhD in Science, Department of Chemistry, Laboratory of Photochemistry and Spectroscopy (1997)
Nederlands en Europees Octrooigemachtigde (2000 en 2001)

Ik heb 15 jaar bij DSM gewerkt, een multinational met Nederlands hoofdkwartier. Gedurende een achttal jaren heb ik als octrooigemachtigde verschillende divisies van DSM ondersteund bij het beschermen van hun uitvindingen met o.a. patenten. Daarna heb ik ook in innovatie&marketing gewerkt en als intellectual asset manager.

Sinds eind 2012 werk ik bij Tessenderlo Chemie. In mijn functie als Group IP director ben ik verantwoordelijk voor het uitbouwen van een IP (Intellectual Property) organisatie wereldwijd, voor het uittekenen en implementeren van een visie en processen om onze kennis, uitvindingen, producten en diensten zo goed mogelijk te beschermen en daardoor op een duurzame manier waarde te creëren voor zowel TC als onze klanten. Ik stuur één intellectual asset manager aan, en indirect een community of practice van een vijftiental IP-coördinatoren wereldwijd. Ik heb een groot extern en globaal netwerk van IP- en innovatieprofessionals in andere organisaties en geef geregeld lezingen en trainingen, intern en extern.

Ik ben eerder toevallig in de richting van IP gerold; tijdens mijn spontane sollicitatie bij DSM kwam deze functie ter sprake. Ik had nauwelijks kennis of ervaring met bijv. patenten, en had er ook een foute perceptie over. Mijn job is ontzettend boeiend en divers. In deze functie ben je altijd met de nieuwste ontwikkelingen bezig. Je werkt op het raakvlak tussen business strategie, R&D, innovatie en marketing en helpt de vertaalslag maken tussen wetenschap, nieuwe innovaties en waardecreatie voor bedrijf en maatschappij. Het is creatief, gevarieerd en uitdagend werk en je hebt het gevoel dat je echt waarde toevoegt.

Mijn opleiding heeft mij geleerd analytisch en kritisch te denken en werken, niets ‘for granted’ te nemen en altijd ‘out-of-the-box’ te denken. Tijdens mijn doctoraat heb ik dat uitgediept en bovendien geleerd om tegenslagen te overwinnen, steeds opnieuw te starten en nieuwe wegen te bewandelen. Daarnaast leer je ook vaardigheden zoals jezelf en je realisaties presenteren aan een divers en internationaal doelpubliek. Allemaal zaken die in je job later van pas komen.

Lieven Meerpoel, Senior Research Fellow, Head of Medicinal Chemistry, Oncology bij Janssen Research & Development, een divisie van Janssen Pharmaceutica NV

Licentiaat in de organische chemie (1986)
Doctor in de wetenschappen, organische chemie (1992)

silhouetteman.jpg Ik heb een doctoraat in de organische synthese behaald bij professor G. Hoornaert en heb daarna een postdoc gedaan in Lausanne (Zwitserland) bij professor P. Vogel. Sedert 1993 werk ik bij de Janssen Research Foundation, nu Janssen Research & Development.
In 2001 nam ik de verantwoordelijkheid op voor de Syntech-groep (Synthesis Enabling Technology Group). In die functie heb ik bijgedragen tot de implementatie van Hit-to-Lead-chemie. Als leider van een team actief in medicinale chemie heb ik acht klinische kandidaten gevonden op het gebied van infectieziekten, metabole ziekten en bactericide componenten voor de bescherming van materialen. In 2003 werd ik hoofd van Medicinal Chemistry in België, met als opdracht de begeleiding van teamleiders bij de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen. Einde 2006 nam ik de verantwoordelijkheid op voor een nieuwe groep, Exploratory Research, die activiteiten ontplooit in de herpositionering van geneesmiddelen en verkennende medicinale chemie gebaseerd op brede fenotypische en in vivo screening.

Einde 2007 werd ik RED EU, Head of Medicinal Chemistry, in januari 2010 Head of Medicinal Chemistry Scientific Affairs en vanaf september 2010 Head of Medicinal Chemistry, Oncology. Ik ben ook bestuurder van de Society of Combinatorial Sciences, BAP aan de Universiteit Antwerpen, en lid van de Internationale Adviesraad van ChemMedChem, Wiley-VC.

In mijn functie als hoofd van de Medicinal Chemistry, Oncology, heb ik de leiding over een portfolio van projecten om geneesmiddelen te ontdekken voor oncologie. In totaal werken 35 eigen chemici en 35 externe chemici onder mijn leiding.

Onderzoek in de farmaceutische industrie is een goed alternatief voor academische research en om die reden ben ik bij het onderzoeksteam van Janssen gestart. Medicinale chemie vergt een multidisciplinaire aanpak, die zowat je hele wetenschappelijke kennis mobiliseert. Bovendien is medicinale chemie een directe toepassing van organische synthese, die creatief denken en een brede kijk op structurele diversiteit vereist. Ook een degelijke kennis van analytische fysicochemie en van biologie, biochemie en farmacologie komt van pas.
 

Geert Olbrechts, Senior Manager bij Umicore

Licentiaat in de chemie (1996)
Doctor in de wetenschappen - chemie (2000)
Executive MBA Vlerick Mgmt School (2002)

Geert Olbrechts Na mijn doctoraat ben ik bij Umicore gestart als project leader in R&D. Vervolgens heb ik verschillende operationele en corporate functies doorlopen. Zo ben ik actief geweest als Project manager, Operational Manager in een Business Unit, alsook als Global R&D portfolio manager van Umicore in de CTO organisatie.

Sinds januari 2014 ben ik actief in de BU Automotive Catalyst als Global technical controller met focus op het innovatiebeleid.

Werken aan innovatie en innovatiestrategieën is aan de ene kant erg uitdagend, omdat het over lange termijnen gaat. Anderzijds is het ook erg dankbaar omdat je de toekomstige gezondheid van het bedrijf aan het vormgeven bent, want de innovatie-activiteiten van vandaag zullen een invloed hebben op de core business van morgen. Bovendien krijg ik in deze functie de kans om in contact te komen met de meest diverse aspecten van de bedrijfsactiviteit, zoals de zakelijke omgeving van de verschillende BU’s, vereisten voor externe bedrijfscommunicatie en -rapportering, boekhoudkundige vereisten, R&D management en nog veel meer. Omgaan met al die interfaces is bijzonder verrijkend.

Ken Somers, Master Expert (partner equivalent) bij McKinsey & Company

Licentiaat / master in de wetenschappen - scheikunde (1999)
Aggregatie / lerarenopleiding wetenschappen - scheikunde (2003)
Doctoraat in de wetenschappen - scheikunde (2003)

 

Al in mijn studententijd en Koen_VanAken.JPGdoctoraatsjaren had ik een sterke voorkeur voor probleemoplossend denken en een voorliefde voor het verbeteren van organisaties. Ik was lid van LOKO, de onderwijsraad en vertegenwoordigde de studenten van de groep W&T in de Academisch Raad. Die voorkeuren hebben mij naar consultancy geleid. De aangeleerde methoden en de algemene vorming als wetenschapper blijken nog steeds zeer nuttig.

Bij McKinsey help ik klanten om operationele verbeteringen door te voeren in productie-eenheden. Energie-efficiëntie en de ontwikkeling van duurzame productiestrategieën zijn een speciaal aandachtspunt. Als wetenschapper, en zeker als chemicus, ben je vertrouwd met het gebruik van hypotheses, het plannen en opzetten van experimenten en het analyseren van de verkregen data. Deze methodiek werkt evengoed in een zakelijke omgeving en helpt je om tijd te besparen door vroeg in een studie de interessante opties te selecteren en de uit te voeren analyses op te zetten. Mijn brede wetenschappelijke vorming helpt om snel technische problemen te doorgronden en de drijvende factoren te identificeren. Deze vorming, gecombineerd met hypothetisch denken en een sterke focus op de zakelijke insteek van het probleem, geeft mij een sterk voordeel binnen mijn job.
           

Koen Van Aken, Zaakvoerder bij EcoSynth

Licentiaat chemie (1987)
Aggregatie (1988)
Doctor in wetenschappen (1993)
Master class in Innovation & Entrepeneurship, Vlerick (2007)

Koen_VanAken.JPG Na een postdoctoraat in de Verenigde Staten (Atlanta), heb ik vier jaar als Senior Scientist gewerkt bij Janssen Pharmaceutica (Center for Molecular Design) en vervolgens in 2001 EcoSynth opgericht. In deze KMO, gespecialiseerd in duurzame chemie, verzorg ik de algemene zakelijke en wetenschappelijke leiding. Tevens ben ik lid van de governance board van FISCH (Flemisch Initiative Sustainable CHemistry) en gastdocent ‘duurzame chemie’ aan de KU Leuven.

De stap om van de zekerheid van een vaste job naar de onzekerheid van de oprichting van een nieuw bedrijf te gaan was een bewuste beroepskeuze. Enerzijds was er de business opportuniteit, anderzijds strookte het met mijn zin om initiatief te nemen en een constante leergierigheid. Dit laatste was zeker nodig gezien men constant in contact komt met facetten van het bedrijfsleven die niet bij een traditionele wetenschappelijke opleiding aan bod kwamen. De opleiding heeft evenwel een zeer ruime en stevige wetenschappelijke basis gegeven.