U bent hier: Home / Fellows

Fellows van de Faculteit Wetenschappen

Algemene informatie

kompasSinds 2007 jaar werkt de Faculteit Wetenschappen samen met fellows. Als ambassadeurs zetten zij zich, in samenwerking met de alumnikring Science@Leuven en haar deelverenigingen PDL, Vereniging van Leuvense Alumni Geografie en Toerisme, Chemici Leuven, B.V.L.G. en V.W.N.I.L., in voor wetenschappen op vlak van onderwijs of onderzoek. Ze geven een gastcollege of -seminarie, verstrekken advies of ondersteunen bedrijfsbezoeken, stages en dergelijke meer. De fellows zijn intussen onmisbaar geworden voor de faculteit, de departementen, en de alumni(deel)vereniging(en). Tijdens de samenkomsten van het genootschap van de Fellows van de Faculteit Wetenschappen worden de fellows op de hoogte gehouden van de plannen en ontwikkelingen binnen de faculteit en in het bijzonder binnen het departement dat hen voordraagt.

Op vrijdag 8 juni 2007 werd de titel van "Fellow van de Faculteit Wetenschappen" voor het eerst toegekend aan enkele verdienstelijke alumni. Hun benoeming gebeurde op voordracht van de faculteit, in overleg met de Departementen Wiskunde, Natuurkunde en Sterrenkunde, Chemie, Biologie, Aard- en Omgevingswetenschappen en Computerwetenschappen, en in samenspraak met het Bestuur van Science@Leuven. Fellows zijn alumnileden die zich onderscheiden hebben omwille van hun bijzondere verdiensten in de bedrijfs- of onderwijswereld. Ook hebben ze zich in het verleden op één of andere wijze ten dienste gesteld van de Faculteit Wetenschappen of de betreffende departementen. Deze fellows worden naar voren geschoven als ambassadeurs van onze faculteit waarbij we rekenen op hun steun in de kringen waar ze actief zijn.

Om de drie jaar is het tijd om terug te kijken, en vooral ook om vooruit te kijken. Een grote groep van enthousiaste fellows wil de komende drie jaar de kleuren van de Faculteit Wetenschappen verder vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe fellows, alsook een aantal fellows die het statuut van erefellow verworven hebben en iets minder actief zullen zijn.

Regelmatig worden er netwerkevents georganiseerd waarop ook de studenten worden uitgenodigd om in contact te komen met het werkveld.  Gedurende het de viering 200 Jaar Faculteit Wetenschappen in 2017 worden alle activiteiten ook voor hen opengesteld.
 

Namen van de fellows voor de periode 2014-2016